Q23

Kulturbarometern 2024

Q36
Det är nu dags för den andra omgången av Kulturbarometern, en undersökning som syftar till att ge Sveriges kommuner möjlighet att systematiskt, enkelt och kostnadseffektivt följa upp kommuninvånarnas vanor, åsikter och efterfrågan inom kommunalt organiserad kultur- och fritidsverksamhet. 

I denna enkät kan ni anmäla ert deltagande för att delta i årets omgång av Kulturbarometern.

Har ni några frågor når ni oss på,
Simon Nygren Greus: 031-730 3112; simon.nygren.greus@indikator.org
Edvin Boije: 031-730 3119; edvin.boije@indikator.org 
Klara Bové: 031-730 3103; klara.bove@indikator.org
Q18*

Välj din kommun i listan nedan för att gå vidare till anmälan