Logo


Transportstyrelsens logo

Q144
Intro
Detta är en undersökning om yrkesförares arbetsförhållanden som genomförs av den svenska myndigheten Transportstyrelsen. Syftet är att lära oss mer om vilka villkor som yrkesförare arbetar under.

Undersökningen är frivillig och det är viktigt att du känner till att både du och dina svar i denna undersökning är helt anonyma. Undersökningen är inte kopplad till den kontroll polisen nu genomför. 

Dina svar och synpunkter är viktiga och vi vore därför väldigt tacksamma om du tog dig tid att svara. 

Enkäten tar ungefär fem minuter att besvara. När du svarat på sista frågan skickas dina svar in till en anonym databas och personen som tar emot surfplattan kommer inte att kunna se vad du svarat.
Delta*

Vill du delta i undersökningen?

Q149
Har du frågor kring hur undersökningen kommer att användas är du välkommen att kontakta Transportstyrelsen. Kontaktuppgifter finns på startsidan av surfplattan.