div.NAMNCONDITION
div.Annat-land-1Q268:A2
div.Annat-lan-2Q270:A2
div.Alkohol-drogerQ274:A1
div.Annat-land-3Q281:A2
div.Typ-av-transportQ281:A1
div.Anmält-fordonQ284:A1
div.GemenskapstillståndQ285:A1 OR Q285:A2
div.Gemenskapstillstånd-BeskrivningQ285:A2 OR Q285:A3
div.Gemenskap-Annat-TillståndQ285:A3
div.Annat-Tillstånd-AnnatQ287:A1 OR Q287:A2
div.Annat-tillstånd-typQ287:A1 OR Q287:A2 OR Q287:A3
div.Visa-upp-färdbladQ281:A2 OR Q283:A3
div.Sanktionsavgift-färdbladQ293:A2 OR Q294:A2
div.Annat-land-4Q300:A2
div.Fordonsskatt Q300:A1
div.Skyddsanordningar Q306:A2 OR Q306:A3 OR Q306:A4 OR Q306:A5 OR Q306:A6
div.Oljebemängd-motorQ309:A3 OR Q309:A4
div.Registreringsland-släpQ313:A1
div.Annat-land-5Q314:A2
div.Fordonsskatt-2Q314:A1
div.Tidigare-föreläggande-körförbudQ320:A2 OR Q320:A3 OR Q320:A4
div.Teknisk-beskaffenhet-släp-däckQ317:A2 OR Q317:A3 OR Q317:A4
div.Teknisk-beskaffenhet-släp-däckQ317:A2 OR Q317:A3 OR Q317:A4
div.Teknisk-beskaffenhet-släpQ316:A2 OR Q316:A3 OR Q316:A4
div.Teknisk-beskaffenhet-buss-däckQ311:A2 OR Q311:A3 OR Q311:A4
div.Teknisk-beskaffenhet-bussQ309:A2 OR Q309:A3 OR Q309:A4
div.Färdblad-InterbusQ293:A2 OR Q293:A3
div.DalarnaQ150:A2
div.JonkopingQ150:A1
div.NorrbottenQ150:A3
div.SkaneQ150:A4
div.StockholmQ150:A5
div.VastmanlandQ150:A7
div.VastraGotalandQ150:A6
Logo


Transportstyrelsens logo

Q1

Län

 
 
 
 
 
 
 
Q3

Mätplats - Dalarnas län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2

Mätplats - Jönköpings län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q4

Mätplats - Norrbottens län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q5

Mätplats - Skåne län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q6

Mätplats - Stockholms län:

 
 
 
 
 
 
 
 
Q8

Mätplats - Västmanlands län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q7

Mätplats - Västra Götalands län:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q9*

Kontroll eller bortfall: