Q34

Välkommen!

Tack för att du deltar i en av Mellansveriges största folkhälsoundersökningar.
Q36

Här kan du välja vilket språk du vill svara enkäten på

Q20

Ange den sifferkombination som står i brevet.

Q33

 

 
Q37

 

 
Q32

Undersökningen genomförs av det oberoende undersökningsföretaget Indikator, Institutet för kvalitetsindikatorer www.indikator.org.